O našem souboru

Národopisný soubor „Břeclavánek“ vznikl v r. 1984 jako základna pro národopisný soubor „Břeclavan“.

Zkouší pravidelně v Kulturním domě ve Staré Břeclavi

  • mladší tanečníci každé úterý a pátek od 16 – do 17 hod
  • starší tanečníci každé úterý a pátek od 17 – do 18.30 hod
  • muzika každý pátek od 16 – do 17.30 hod

 

Zpracovává dětský folklór jihovýchodní Moravy, především regionální oblasti „Podluží“, ale ve své činnosti se nevyhýbá též zpracování dětského folkloru jiných národopisných regionů z Moravy i Slovenska.

Národopisný soubor „Břeclavánek“ má svoji vlastní cimbálovou muziku. V současné době dosahuje počet jeho členů cca 65. Členskou základnu tvoří děti od 5-ti do 18-ti let. Tyto jsou dle svých schopností, dovedností a věku, zařazovány do dvou pěvecko-tanečních skupin, mladší ve věku 5-9 let a starší ve věku 9-15 let, či cimbálové muziky.

Národopisný soubor „Břeclavánek“ pravidelně vystupuje na kulturních akcích v České republice i v zahraničí. Svými vystoupeními potěšil diváky ve Francii, Polsku, Rakousku, Švýcarsku, Srbsku, Bulharsku, Rusku, na Sicílii a Turecku. Spoluparcoval s Českým rozhlasem a televizí. Ve svých vystoupeních používá více variant krojů, má velmi široký repertoár, takže je schopen vytvořit bez obtíží pestrý a zajímavý pořad.

 

Vedoucími mladší pěvecko-tanečních skupiny jsou: Jaroslava Studená a Zuzana Káňová Studená
Vedoucími starší pěvecko-taneční skupiny jsou: Eva Mrázková, Václava Frodlová a Dušan Fikr
Vedoucími cimbálové muziky jsou: František Blažek, Libor Mišurec
Krojové vybavení Jarmila Valouchová